Termékmonitor

Adat és információvédelem
Elektronikus jelzéstechnika (135)
Gépjárművédelem
Kommunikációtechnika
Mechanikus biztonságvédelem
Szolgáltatások
Tűzvédelem technika (5)

IBSSA NEMZETKÖZI HÍREK

IBSSA NEMZETKÖZI HÍREK

PARTNERSHIP FOR SECURITY NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI EXPO

Az IBSSA és az IAPA (Nemzetközi Polgárőr Szövetség) vezetősége, a„Partnership for Security” (Együttműködés a Biztonságért) nemzetközi rendezvényeisikerein is tovább kívánnak lépni, ezért Dr. Hossó Zoltán IAPAelnök vezetésével egy nemzetközi előkészítő bizottság felállítását határoztákel, amely a jövőben „Partnership for Security Nemzetközi Biztonsági Expo”szervezésébe kezd.

A tervek szerint ezek a rendezvények évente kerülnénekmegrendezésre más-más helyszíneken, az elsőt 2019-ben Budapesten tervezik.Az Expo sokkal tágabb körben mutatná be a Biztonság kérdéséhez kapcsolódóterületeket, szakmákat, termékeket stb., mint a hagyományos biztonsági,vagy fegyver kiállítások.A Security Expo szervezésébe mindazon szervezetek bevonásra kerülnek,amelyek az elmúlt 8 év során csatlakoztak a „Partnership for Security” rendezvényekhez.

Természetesen a Security Expo rendezvényről sem maradhatnakel az értékes, magas színvonalú előadások a szervezendő NemzetköziKonferencia kapcsán.A rendezvénysorozat szervezésével kapcsolatban az adhat optimizmusra okot,hogy az előkészítésben és szervezésben résztvevő társaságokhoz több mint100 országból tartoznak szakmai szervezetek, cégek és tagok, akik számáraegy új nemzetközi bemutatkozási lehetőség nyílik.

XXII. IBSSA KONGRESSZUSÉS 7. PARTNERSHIP FOR SECURITYNEMZETKÖZI KONFERENCIAA 2019-ben 25. évfordulóját ünneplőIBSSA a jubileumi évben több jelentősnemzeti és nemzetközi programot tervez.

Ezek közül kiemelkedő eseményünk aXXII. IBSSA Kongresszus és a 7. Partnershipfor Security Nemzetközi Konferencia és Díjkiosztó ünnepség, amely rendezvénysorozat2019. november 1–3. között Vallettában, Máltán kerül megrendezésre,együttműködésben társszervezeteinkkel.A rendezvényre előzetesen lefoglaltunk 60 szobát a Grand Hotel Excelsiorszállodában, Vallettában. Javasoljuk tagjainknak, akik tervezik részvételüketa Kongresszuson és Konferencián, hogy legkésőbb szeptember 1-jéig feltétlenülfoglaljanak szobát ebből a keretből, mert a határidő lejárta után a szállodanem garantálja, hogy lesz hely.

Továbbá, a teljes rendezvénysorozat helyszínea Grand Hotel Excelsior lesz, tehát előnyös ott lakni.

ÚJ TAG CSATLAKOZOTTAZ IBSSA NEMZETKÖZI SZERVEZŐ BIZOTTSÁGÁHOZ

Az elmúlt időszakban az IBSSA tevékenysége jelentős mértékben növekedettaz amerikai kontinensen, elsősorban az USA-ban és Mexikóban, ezért azIBSSA vezetősége szükségesnek látta, hogy a Nemzetközi Szervező Bizottságbaegy új, amerikai tagot nevezzen ki.2019. február elején az IBSSA elnöke, Prof. Popper György hivatalos látogatásttett Floridában (USA), hogy találkozzon és megbeszéléseket folytasson aszervezet számos tagjával. Ebből az alkalomból került sor néhány kitüntetésátadására is.

Az elmúlt években Eleisa GabrielaAlvarez Gomez asszony szakmaihozzáértésével és kivételes munkájávalnagyban hozzájárult az IBSSA tevékenységéhezaz Amerikai EgyesültÁllamokban.

Ennek elismerésekéntaz IBSSA Igazgatótanácsa döntésealapján Alvarez asszony megkaptaaz IBSSA tagsági dokumentumait ésa Nemzetközi Szervező Bizottságtagjává választották.Prof. Popper György, az IBSSA elnökeés Dr. Hossó Zoltán, az IAPA elnöke 2019. február 18-án adták át Alvarez aszszonynakaz IBSSA tagságot igazoló diplomát és igazolványt.

VÁLTOZÁSOK AZ IBSSA AHTB SZERVEZET VEZETŐSÉGÉBENZeljko Gajicot (Szerbia) kineveztékaz IBSSA EmberkereskedelemElleni Iroda (AHTB) EurópaivezetőjévéJonathan Wallace (USA) átvetteaz AHTB nemzetközi irodaláncvezetését Karl de la Guerratól,aki megmaradt funkciójában,mint a szervezet alapítója. Karlde la Guerra, mint az IBSSA Igazgatótanácstagja, annak szakmaialelnöke továbbra is ellátja azAHTB Szervezet felügyeletét, deazért is adta át az irodahálózatvezetését Jonathan Wallacenak, hogy több ideje és energiája maradjon azIBSSA nemzetközi fejlesztési feladatai ellátására.IBSSA HQ

© Detektor Plusz    2010    Minden jog fenntartva.
powered by SiteSet